Kostiumų kainos

Suaugusiųjų kostiumai – 15-35€
Vaikų kostiumai – 12-20€

Nuomos tvarka ir taisyklės

  • Kostiumas rezervuojamas tik atvykus į vietą, žinant tikslią renginio datą.

  • Kostiumą atsiimti galite dieną prieš renginį ir grąžinti kitą dieną po renginio, jeigu nėra susitariama kitaip ir tai nėra sezono metas.

  • Nurodytos kainos – vienai parai, jeigu nėra susitariama kitaip.

  • Negrąžinus kostiumo sutartu laiku, skaičiuojamas papildomas mokestis už kiekvieną uždelstą dieną, toks, kaip kostiumo vienos paros nuomos kaina.

  • Kostiumus valome ir tvarkome defektus mes, dėl apgadinto kostiumo taisymo apsitariame kartu.